Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed
Mensen maken het vastgoed

Resultaat houdt niet van hokjes

Uw vastgoed vertegenwoordigt een bepaald vermogen. Vastgoedonderhoud draait om de vraag hoe we het rendement daarvan zo hoog mogelijk kunnen houden. Ons antwoord heet ´holisme´. Waar dat beter is stappen we over de grenzen tussen de verschillende soorten onderhoud.

Verduurzaming, planmatig onderhoud, service en mutatieonderhoud kun je niet los van elkaar zien. Ze raken elkaar. Dit biedt kansen die we kunnen benutten. Een holistische benadering van het onderhoud, minder vanuit de traditionele hokjes, geeft u en ons de speelruimte om de meest efficiënte onderhoudsstrategie op te stellen. Met bijvoorbeeld tijd en geld besparende intervallen in de planning. Of slimme combinaties van onderhoud en verduurzaming.

In een groot deel van de bestaande woningvoorraad moet nog een forse kwaliteitsslag gemaakt worden; als voorbereiding op duurzaam wonen in 2050. Die woningen onderhouden en verduurzamen we.

Datagedreven TCO

Als uw strategische vastgoedpartner maken we uw Total Cost of Ownership (TCO) inzichtelijk. Vervolgens dringen we met de toepassing van onderhoudsarme producten uw TCO zo ver mogelijk terug. Data is een sleutelfactor in dit proces. Goede data geeft een beeld van de conditie van uw vastgoed, de acties die we daar op ondernemen en de resultaten daarvan. Door de data voortdurend te monitoren en te analyseren kunnen we onze onderhoudsplannen doelgericht (bij)sturen en laten aansluiten bij uw vastgoedstrategie.

Neem contact op

“Goed asset management begint bij weten wat je hebt. Wat is de daadwerkelijke status van de woningen? De data die je vastlegt bij het serviceonderhoud en mutatieonderhoud zorgen voor inzichten die je weer kunt inzetten bij het planmatig onderhoud en verduurzaming.“ Jan Dollen - Directeur
Zullen we eerst uw uitdagingen en kansen eens in kaart brengen?