Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven
Mensen maken het vastgoed Met Verhoeven
Duurzaam innoveren Met Verhoeven
Tevreden inwoners Met Verhoeven

Verhoeven respecteert de privacy van alle bezoekers van de website

Verhoeven hecht veel waarde aan uw privacy. Verhoeven geeft de door u strekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Begrippen

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

 • Verhoeven – Adres: Leemansweg 97, 6827 BX Arnhem, Nederland
 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een natuurlijke persoon of gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen.
 • Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan.
 • IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat het IP-adres in bepaalde gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Het IP-adres is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verhoeven conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verhoeven behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Gegevensverzameling

Verhoeven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verhoeven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verhoeven analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Verhoeven verzendt, is het mogelijk dat die berichten bewaard worden. Soms wordt naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Verhoeven zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt, tenzij dit noodzakelijk is voor uw vraag.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op de website worden verschillende soorten cookies gebruikt, bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het cookiebeleid:

 • Functionele cookies
  Verhoeven gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of -voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van onze websites kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.
 • Social Media cookies
  Verhoeven geeft u de mogelijkheid om de informatie, aanwezig op de websites, te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van de social media buttons (dit zijn onder andere Facebook,  LinkedIn  en  Twitter). Voor de website geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u op de social media button klikt. Voor de cookies die daarna door de social media-partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, wordt u verwezen naar de informatie beschikbaar op hun eigen website. De verklaringen van de social media-partijen kunnen regelmatig wijzigen. Daarop heeft Verhoeven geen invloed.
 • Analytische cookies
  Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag wordt voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over Verhoeven producten en diensten gebruikt. De door u op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door Verhoeven alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Google Analytics

Verhoeven maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Nadere informatie vindt u via de volgende link: http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt of gebruiken voor andere Google diensten (gegevensdeling staat uit).

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 • Cookies van derden
  U gaat akkoord met het cookiebeleid als u gebruik maakt van deze website. Verhoeven kan gebruik maken van cookies van derden voor advertentiedoeleinden of marketing communicatie. Derde partij adverteerders gebruiken cookies om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertentie inhoud te personaliseren. Informatie die mogelijkerwijs door derde partij adverteerders verzameld worden, kunnen geolocatie- of contactgegevens bevatten.

Blokkeren van cookies

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U wordt erop gewezen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Rechten van bezoekers

U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van uw rechten zoals inzage, correctie, verzet, verwijdering en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Verhoeven verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies.

Functioneren van deze website

Verhoeven garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Verhoeven is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Verhoeven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van Verhoeven wordt u verwezen naar onze algemene voorwaarden.

Veranderingen

Verhoeven past dit document van tijd tot tijd aan. Eventuele veranderingen in dit document zullen op deze pagina worden weergegeven. In het geval van belangrijke aanpassingen zult u geïnformeerd worden op het moment dat u onze websites bezoekt. Wanneer veranderingen aangebracht worden, wordt de hierboven vermelde datum van herziening aangepast, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. U wordt geadviseerd dit statement met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop uw gegevens beschermd worden.

Contactinformatie

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken aan de website, neem dan contact op met ons via e-mail: info@verhoeven-vv.nl

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van  deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Verhoeven sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de Verhoeven-websites, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verwerken zonder instructie van Verhoeven.

Hoewel alle gegevens op deze website met zorg zijn samengesteld en ons inziens uit betrouwbare bron afkomstig zijn, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Het is onder andere mogelijk dat vlak voor het aanbrengen van een vermelding op de website feiten zijn veranderd. Verhoeven kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Alle informatie op deze website wordt geheel vrijblijvend gegeven. Aan de gegevens op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van Verhoeven.

Versie: maart 2023