Van Verschuerwijk
Arnhem
Behoud van de restauratiewaarde
Van Verschuerwijk
Arnhem
Het project
  • Opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem
  • Project 250 beschermde woningen
  • Locatie Arnhem
  • Looptijd MJOP 5-jarige cyclus

Behoud van de restauratiewaarde

De tussen 1911-1913 gebouwde Van Verschuerwijk in Arnhem is zowel een gemeentelijk als een rijksmonument. Op een oppervlakte van 3 hectare zijn de 250 woningen geplaatst in een zogenaamde hofbouw, met voorgevels in alle windrichtingen.

In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem is het complex tussen 2007-2010 volledig gerenoveerd door aannemer Vastbouw, die in 2008 -2011 ook het eenmalig totaalonderhoud aannam. Als contractant van Vastbouw verzorgden we de glas- en schilderwerkzaamheden (waaronder het plaatsen van monumentale isolerende beglazing) en zetten we de pastareparaties.

Er is een totale nullijn bereikt, waarbij alle onderdelen met uiterste zorg zijn aangepakt. Goten, daken, draairamen en deuren zijn geheel vervangen. De bestaande onderdelen zijn geheel ontdaan van bestaande verflagen en opnieuw geschilderd.

Onderhoud op de juiste momenten houdt het rendement van deze investering op peil. Volkshuisvesting Arnhem verkoos Verhoeven als vaste onderhoudspartner op dit complex. Voor de Van Verschuerwijk stelden we een meerjarenonderhoudsplan op voor 20 jaar.

De uitvoering

  • Kleurhistorisch onderzoek
  • Buitenschilderwerk
  • Monumentaal isolatieglas
  • Vervanging goten, daken ramen en deuren
Maatwerk in onderhoud bestaat. U moet er wél iets voor doen.