Rijkerswoerd
Arnhem
Opgefrist en verduurzaamd naar Index 1.4
Rijkerswoerd
Arnhem
Het project
  • Opdrachtgever Portaal
  • Project 176 rijwoningen plus 1 complex gestapelde bouw
  • Locatie Arnhem

Opgefrist en verduurzaamd naar Index 1.4

De eerste woningen in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd werden gebouwd in 1989. In de loop van de vroege jaren ’90 werd dit uitgebreid tot het type wijk dat we later leerden kennen als de bekende Vinex-wijken. In Rijkerswoerd verzorgden we de energiesprong van een reeks woningen.

De corporatie wil de labels van gemiddeld D tot af en toe F binnen haar MJOP gefaseerd opvijzelen naar uiteindelijk label B. Verhoeven kreeg de opdracht om – als eerste stap in de fasering – de woningen zonder ingrijpende maatregelen op te waarderen naar Energie Index (EI) 1.2 – 1.4. Dit in combinatie met het schilonderhoud en verbetering van de inbraakveiligheid.

We zijn erin geslaagd om de woningen met relatief kleine ingrepen op label B te zetten. Bij dit project was vooral de planning een uitdaging. Er zat veel variatie in de woningen: zowel bouwkundig, conditioneel als energetisch. Elke woning was hierdoor een project op zich. Daarnaast was het in deze wijk met veel tweeverdieners (dus bewoners die nauwelijks thuis zijn) een uitdaging om de bewonerscontacten en de werkzaamheden goed in te plannen. Hiervoor werd intensief gecommuniceerd met de bewoners via diverse kanalen, waaronder de Verhoeven app.

De uitvoering

  • Plaatsen HR ++ dubbelglas
  • Dakramen met HR++ beglazing en zelfsluitende en -regulerende (ZR) ventilatieroosters
  • Renoveren gevelisolatie
  • CO2 – en RV-gestuurde ventilatiebox
  • Zelfsluitende ventilatieroosters
  • Hang- en sluitwerk
  • Schilderwerk aan de schil
Maatwerk in onderhoud bestaat. U moet er wél iets voor doen.